Uppdatering 23/3:

För snart en månad sedan inleddes det ryska angreppskriget mot Ukraina. Det urskiljningslösa dödandet av civila och förstörelsen av städer som Kharkiv och Mariupol har bidragit till den största europeiska flyktingkrisen sedan andra världskriget. Enligt UNHCR har över 12 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Många kommer aldrig kunna återvända.

Samma dag som kriget bröt ut var vi på plats i Polen för att upphandla läkemedel och medicin-teknisk utrustning för egna pengar och för era donationer. En vecka senare var vi i Kiev för att säkerställa att all hjälp skulle nå fram på plats. Vi har försörjt ambulanser, vårdcentraler, frivilligkårer och barnsjukhus. Vi har bidragit till evakuering av civila och utbildat över tusen soldater i första hjälpen och taktiskt omhändertagande av skadad.

Konflikten går nu in i en ny fas. Stora internationella hjälporganisationer finns nu på plats i Kiev och humanitärt bistånd för miljardbelopp finansieras av EU och andra mellanstatliga instutitioner och organisationer. Detta medför också att vi själva kan flytta fram våra operationer till gränsen, till Lviv och till Kiev. Vi fortsätter med vårt arbete i Ukraina i nära samarbete med ukrainska myndigheter, territorialförsvaret och sjukvården. Vi finns i Kiev, i Lviv, i Zytomir, på gränsen, i ambulanserna, på sjukhusen.

Inget av detta hade varit möjligt utan ert fantastiska stöd. Vi har gjort vårt bästa för att engagera er som har hört av sig även om det inte var möjligt att sätta alla i arbete har vi varit extremt tacksamma för alla erbjudanden och för allt stöd. Över 300,000 sek samlades in genom Swish, överskottet av pengarna kommer att överföras till den stiftelse vi nu håller på att registrera för ett långsiktigt arbete för sjukvård i allmänhet och barnsjukvård i synnherhet i Kiev och i östra Ukraina.

Ni är alltid välkomna att höra av er för uppdateringar eller mer information om vår verksamhet i Ukraina. Vi kommer att vara kvar under överskådlig tid. Sporadiska uppdateringar kommer att ske på instagram.

/Wiktor

PS. Stöd gärna frivilligkåren Hospitallers, Caritas Ukraina, Caritas Polska, Röda Korset i Ukraina, UNHCR och Ukrainas försvarsmakt.

Uppdatering 20/3: Ny e-post: razom@tutanota.com

Uppdatering 8/3: Vi arbetar med att registrera oss som stiftelse och erhålla 90-konto. Se även ny behovslista med sjukvårdsmaterial och -utrustning samt nätverket Razom i media

Uppdatering 7/3: Anslut dig till vår insats i Kiev

Uppdatering 3/1: Jag kan inte längre ta emot eller skicka mms, all annan internettrafik fungerar så skicka bilder genom WhatsApp eller e-post. All känslig information via Signal. Phishing-sms har också skickats ut av någon med mitt nummer som avsändare. /Wiktor

Uppdatering 26/2: Stort tack till alla som bidragit! Vi kommer höra av oss till er personligen när vi får lite mer tid och lägga upp på instagram så ni kan följa insatsen. Just nu har vi en preliminär logistikkedja från Lodz till Lviv för medicinsk-tekniska produkter som vi kunnat handla in. Från nästa vecka kommer vi även ha tillgång till lastbilar som rullar från Stockholm. ALLA DONATIONER ÄR VÄLKOMNA MEN JUST NU BEHÖVS ALLRA MEST:

Suturer: Prolene, Ethilon, Ethibond
Alla slags förband, bandage och omläggningsmaterial, sterilt och icke-sterilt
Sterila dukar
Sterila kompresser
Kirschnertråd
Väteperoxid
Ventrikelsond
Urinvägskateter
HARE
Utrustning för CVK-insättning
Utrustning för lumbalpunktion
Utrustning för trakeal intubation
Kanyler i olika storlekar
Perifera venkatetrar av olika storlekar
Tourniqet
Larynxmask
Syrgasmask
Syrgasgrimma
Utrustning för patientövervakning
EKG-apparat
Defibrillator
VAC-pump
Ultraljudsutrustning
Kapnograf
Alla slags kirurgiska instrument
ExFix

/Wiktor

Den humanitära katastrofen i det krigsdrabbade Ukraina tecknar sig i allt större skepnader. Sjukhus och transportvägar slås ut av ryska raketanfall. Varje timme anländer fler flyktingar över den polska gränsen. Det ukrainska folket står inte ensamt och den fria världen hörsammar deras nödrop. Genom personliga nätverk har vi ett kontaktnät från Lviv till Luhansk och får dagliga uppdateringar om växande behov och resursbrist. Vi anordnar nu en insamling av förnödenheter och förbrukningsmateriel till den drabbade civilbefolkningen i krigsområdet.

Just nu arbetar vi med att upprätta distributionskanaler direkt till Lviv där efterfrågan är stor på främst läkemedel. Dessa köper vi in just nu i Polen med egna medel, varför donationer uppskattas. Från Sverige kan man även stödja med donation av textiler (filtar, etc.) och hygienprodukter (tvål, blöjor, bindor). Vi kan tyvärr inte ta emot donationer av receptbelagda läkemedel.

För att bidra till insamlingen med donationer eller om ni vill engagera er aktivt i nätverket, kontakta någon av oss nedan:

Wiktor Rutkowski
AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: wiktor.rutkowski@regionstockholm.se
Tel: 0707 345 425 Swish: 0707 345 425 (märk ”Ukraina”)

Veranika Kayala
Läkare under kompletterande utbildning, Karolinska Institutet
E-post: veranika.kayala@stud.ki.se
Tel: 076 056 43 31

Vi uppmanar också till stöd för Röda Korset i Kiev, Caritas Ukraina och Caritas Polska.