Vi förflyttar vår operation till gränsområdet och in i Ukraina vilket minskar vår möjlighet att ta emot donationer just nu. Privatpersoner kan lämna sjukvårdsmaterial och medicinsk utrustning på Sveavägen 160 mellan kl 14:00 och 18:00 vardagar eller lördagar och söndagar mellan kl 10:00 och 18:00. Detta tas direkt emot av KI-anslutna frivilliga samt ambassadpersonal. Tel till deras kontor:

Vårdgivare (privata eller offentliga) i alla regioner samt privatpersoner som saknar möjlighet att själva medföra sjukvårdsmaterial/sjukvårdsutrustning till avlämningsplatsen på Sveavägen kan kontakta oss för upphämtning (se våra kontaktuppgifter på startsidan).

Nedan följer en lista på det mest efterfrågade materialet.

FörbrukningsmaterialUtrustning
Suturer: Prolene, Ethilon, Ethibon
Alla slags förband, bandage och omläggningsmaterial, sterilt och icke-sterilt
Sterila dukar
Sterila kompresser
Kirschnertråd
Väteperoxid
Ventrikelsond
Urinvägskateter Utrustning för CVK-insättning
Utrustning för lumbalpunktion
Utrustning för trakeal intubation
Kanyler i olika storlekar
Perifera venkatetrar av olika storlekar Klorhexidin Kolloid/krystalloid infusionsvätska              
Handskar (nitril)
Engångssplintar till frakturer
Thoraxdrän
Bukdrän  
HARE
Tourniqet
Larynxmask
Syrgasmask
Syrgasgrimma Larynxmask
Utrustning för patientövervakning inkl pulsoximetrar, blodtrycksmanschetter, etc.
EKG-apparat
Defibrillator
VAC-pump
Ultraljudsutrustninga
Kapnograf
Alla slags kirurgiska instrument
ExFix
Traumasax
Intraosseösa nålar + borr
Utrustning för blod- och plasmatranfsusion Nackkrage