09-04-2024 Donation av medicinsk utrustning från PConsultantS AB & Specialistklinik NM AB

Under helgen mottog vi en generös donation från PConsultantS AB och Specialistklinik NM AB i form av gastroskop, koloskop och tillhörande tvättskåp. Dessa instrument är en ovärderlig hjälp till sjukvården i Ukraina och möjliggör för de ukrainska sjukhusen att fortsätta leverera vård trots den katastrofsituation som landet befinner sig i. Vi delar det ukrainska folkets tacksamhet för ert stöd.

Stiftelsen ”Razom – Tillsammans för Ukraina” startades på initiativ av läkare i Sverige med anknytning till Ukraina och dess närområde för att bistå med humanitära insatser och bistånd till det krigsdrabbade Ukraina. Samma dag som kriget bröt ut befann vi oss i Polen för att upphandla sjukvårdsutrustning att distribuera till Ukraina. Inom en vecka hade vi kollegor på plats i Kiev och kunde som första europeiska organisation bidra med våra kunskaper och vår yrkesutövning i samarbete den Ukrainska vården. Vi fortsätter vårt arbete med särskilda hjälpinsatser och insamlingar till barnhem och sjukvården samt agerar knutpunkt för frivilliga volontärer som vill göra en insats i den Ukrainska sjukvården.

Hjälp till sjukvård

Har du sjukvårdsmateriel eller -utrustning att donera? Kontakta oss så ser vi till att hamnar där hjälpen behövs som mest. Vi har ett etablerat samarbete med barnsjukhuset Ohmadit/Bogomolet i Kiev och försörjer flera fältsjukhus i Irpin, Vinnitsya och Donbas. Även utgånget material kommer till nytta i utbildning.

Hjälp till barnhem

Vi arbetar mot flera barnhem i områdena kring Chmielnickego och Zytomir. Just nu samlar vi in pengar för renovering av ett regionalt rehabiliteringscentrum för barn med psykosociala trauman. Centret har tilldelats ansvar för rehabilitering av flertalet barn som evakuerats från bl.a. Butja. Lekplatsen behöver renoveras och centret behöver handikappanpassas med ramper och ett nytt värmesystem ska installeras på barnhemmet.

Kontakta oss

Wiktor Rutkowski
Mobil/WhatsApp/Swish: +46(0)707 345 425
E-post: wiktor.rutkowski@razom.se

Sponsorer